Burn-out test

Deze stress en burnout test geeft slechts een indicatie van het stress niveau dat je ervaart en is dus ook indicatief voor het resultaat jouw mate van stress en burnout. Aan de uitkomsten van deze online test kunnen geen rechten worden ontleend of diagnoses worden gesteld omdat een volledige burnout-test uit veel meer vragen bestaat…
Read more