Positieve Psychologie

Preventie & Back to Work

Created with Sketch.

Positieve Psychologie

Positieve Psychologie is een wetenschap waarbij je kijkt naar wat mensen ècht gelukkig maakt.

Dit in tegenstelling tot de klassieke (meest bekende) psychologie waarin de focus ligt op problemen en afwijkingen.

De positieve psychologie is ontstaan rond het einde van de 20e eeuw met name door de onderzoeks-activiteiten van Martin Seligman, bekend vanuit de klassieke psychologie, die onderzoek deed naar aangeleerde hulpeloosheid.

Eén van de onverklaarbare fenomenen tijdens zijn onderzoek was dat een derde van zijn onderzoeksubjecten (mensen maar ook honden) niet hulpeloos werden zelfs al was de situatie volstrekt hopeloos.
Na jaren van onderzoek naar wat mensen hulpeloos maakten verschoof hij zijn onderzoek naar de groep die weigerde zich hulpeloos op te stellen en onderzocht wat hun onderscheidde van de voorgaande groepen en wat mensen weerbaar en krachtig maakte.

Positieve Psychologie kan gezien worden als een opvolger van de humanistische psychologie, die is ontstaan in de jaren 50 en een reactie was de psychoanalyse van Sigmund Freud. Bekende humanistische psychologen zijn Carl Rogers & Abraham Maslow. Zij waren grote voorstanders van psychologische groei en zingeving binnen de psychologie.

Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de Positieve Psychologie een sterke groei doorgemaakt.

Positief psychologen hebben een universitaire achtergrond en gebruiken wetenschappelijk onderzoek om te achterhalen welke interventies het beste werken om mensen meer geluk en succes te laten ervaren in hun werk en leven.