Wat je kunt verwachten

Preventie & Back to Work

Created with Sketch.

Wat je kunt verwachten

Van een goed wandelcoachingstraject kun je verwachten dat het jou nieuwe inzichten biedt. Het moet jouw coachvraag volledig beantwoorden en het moet ondersteunend zijn aan de werksituatie waarin jij je nu begeeft.

Dat betekent dat ik met jou eerst ga uitzoeken wat jouw coachvraag ècht is. Tijdens het intake-gesprek komt vaak naar voren dat een coachvraag òf veel dieper ligt òf op een heel ander vlak.

Pas als het helder is over wat jouw coachvraag precies is, gaan we snel aan de slag.

In een korte reeks coachingswandelingen komen we samen heel snel tot de kern van de vraag en vinden samen diverse oplossingen voor jouw situatie. In de loop van de jaren dat ik dit doe, merk ik steeds weer dan 5 tot 6 sessies meer dan voldoende zijn om jou het inzicht te geven dat je nodig hebt.

In het hele traject ga ik steeds uit van het goud dat in jou verborgen zit en werk ik vanuit de positiviteit met jou naar het punt waarop je het zonder mij kunt.